Zásady používania súborov cookie (EÚ)

Používanie cookies

Účelom tohto dokumentu je poskytnutie informácií o používaní cookies na internetovej stránke, plnenie informačnej povinnosti s ohľadom na spracovanie osobných údajov a plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona o elektronických komunikáciách.

Čo sú cookies?

Na zlepšenie užívateľského komfortu návštevníkov a užívateľov našich internetových stránok a na zaistenie ďalších úloh používame technológiu cookies („cookies“). Cookies sú miniatúrne súbory, ktoré váš prehliadač uloží do vášho počítača pri vstupe na internetovú stránku, ktorá túto technológiu využíva. Cookies okrem iného umožňujú prevádzkovateľovi internetových stránok odlíšenie vašej osoby od ostatných návštevníkov a užívateľov jeho internetových stránok.

Cookies môžu byť použité najmä na nasledujúce účely:

  • uchovávanie údajov o voľbách (resp. výberoch) uskutočnených návštevníkmi a užívateľmi internetových stránok, ako napríklad voľbe jazyka alebo regiónu atď („funkčné cookies“),
  • zhromažďovanie informácií o tom, ako návštevníci a používatelia internetových stránok používajú stránky, ako napríklad ktoré internetové stránky sú navštevované najčastejšie. Tieto cookies sa používajú najmä na vylepšenie funkčnosti a funkcionality budúcich verzií internetových stránok („analytické cookies“),
  • reklamné a marketingové účely; tieto cookies sa používajú najmä na zabezpečenie osobného (resp. personalizovaného) prístupu v oblasti reklamy a marketingu, využitie je primárne na zobrazenie relevantnej reklamy („marketingové cookies“).

Zmazanie a kontrola využitia cookies na zariadení užívateľa

V prípade nesúhlasu s používaním cookies je možné tieto zablokovať príslušným nastavením internetového prehliadača alebo iného počítačového programu (tj. nastavte svoj internetový prehliadač alebo iný počítačový program tak, aby blokoval, resp. zakazoval/nepovoľoval, použitie technológie cookies).

Dovoľujeme si vás však v tejto súvislosti upozorniť, že zablokovaním technológie cookies môžete (z technických dôvodov) obmedziť alebo vylúčiť (resp. znemožniť) prístup na niektoré internetové stránky a/alebo funkcionalitu týchto stránok a/alebo ich častí (sekcií) a/alebo obmedziť alebo vylúčiť (resp. znemožniť) niektoré nimi štandardne poskytované funkcie.

V súladě so zákonom č. 452/2021 o elektronických komunikáciách má zákazník možnosť kedykoľvek se na nastavenie cookies vrátiť (napr. pri ďalsej návšteve eshopu)