História účinnej látky Biocol

 • 1972 Objav mikroorganizmu Talaromyces purpurogenus
 • 1983 Patentovanie mikroorganizmu v ZSSR
 • 1989 Výskum a šľachtenie mikroorganizmu a kultivácia nových kmeňov
 • 1996 Identifikácia látky Biocol (Hygienická stanica hlavného mesta Prahy)
 • Odborné stanovisko k účinnej látke vo forme výživového doplnku (SZU) a začatie prvých komerčných aktivít
 • Začiatok predaja lieku Biocol pod rovnakým obchodným názvom
 • 1998 Patentovanie mikroorganizmu vo viac ako 130 krajinách
 • Toxikologické štúdie (Výskumný ústav farmácie a biochémie Praha, RNDr. Jiří Marhan)
 • 2001 Výskum a začiatok biotechnologickej výroby v Uničove
 • 2003 Prvá štúdia na stanovenie protirakovinovej aktivity účinnej látky (RCD s.r.o., RNDr. Pavla Poučková, CSc.)
 • 2005 Druhá štúdia na stanovenie protinádorovej aktivity účinnej látky na ľudský karcinóm (RCD s.r.o., RNDr. Pavla Poučková, CSc.)
 • Stanovenie bioaktívnych vlastností účinnej látky (Mikrobiologický ústav Akadémie vied Českej republiky, Oddelenie imunológie a fotobiológie, Mgr. Petr Šíma)
 • Schválenie výživového doplnku Biocol Ministerstvom zdravotníctva SR č. OVZ-350.1.8.0526664/2
 • 2007 Uvedenie prípravku s účinnou látkou Biocol pod obchodným názvom Gesavit® – 10mg a 50mg s beta-glukánom na český trh
 • 2008 Uvedenie prípravku s účinnou látkou Biocol pod obchodným názvom Penoxal – 50mg s beta-glukánom na zahraničný trh
 • 2009 Štúdia lieku Gesavit® vo Fakultnej nemocnici Plzeň (Gynekologicko-pôrodnícka klinika, doc. MUDr. Zdeněk Rokyta, CSc.)
 • 2010 Štúdia Penoxalu u 115 pacientov v Národnom onkologickom centre v Jerevane.
 • 2011 Štúdia s liekom Gesavit® na gynekologicko-pôrodníckej klinike nemocnice v Přerove
 • Štúdia s liekom Gesavit® na onkologickom oddelení Vsetínskej nemocnice
 • 2016 Plánovanie obchodnej stratégie
 • Rebranding a vytvorenie nového obchodného názvu Penoxal pre výrobky s účinnou látkou Biocol
 • Prevzatie ochrannej známky Gesavit® a ukončenie predaja výrobkov pod touto ochrannou známkou
 • Začiatok predaja výrobkov pod obchodnou značkou Penoxal
 • Účinná látka Biocol sa získava z mikroorganizmu Talaromyces purpurogenus, geneticky nemodifikovaného kmeňa mikroskopickej huby, ktorý bol objavený v roku 1972 v Araratskom údolí v Arménsku. V rámci následného výskumu mechanizmu biosyntézy s cieľom získať aktívny priemyselný kmeň sa uskutočnilo triedenie vhodných kmeňov v rámci regulácie cielenej biosyntézy a aktivácie enzymatických systémov. Počas celého výskumu neboli použité žiadne mutagénne látky, ktoré by spôsobili genetickú modifikáciu mikroorganizmu.

Pre použitie vo farmaceutickom priemysle sa mikroorganizmus podrobí náročnej biotechnologickej úprave, aby sa z neho stala použiteľná, zdravotne nezávadná účinná látka Biocol vo forme červeného sypkého prášku. Už v roku 1996, keď bola látka identifikovaná Hygienickou stanicou hlavného mesta Prahy, boli Štátnym zdravotným ústavom vypracované odborné stanoviská na použitie účinnej látky Biocol v potravinových doplnkoch. To umožnilo prvé komerčné aktivity v Českej republike.

V roku 1998 bol tento mikroorganizmus zaradený do Českej zbierky mikroorganizmov (ČMB) v Brne. Následne bol Biocol celosvetovo patentovaný a vo Výskumnom ústave farmácie a biochémie v Prahe boli vykonané toxikologické štúdie o jeho zdravotnej bezpečnosti. Tieto štúdie potvrdili, že ani pri najvyššej dávke (2000 mg/kg) nevykazovali pokusné zvieratá žiadne známky toxicity alebo zmeny správania. Vylúčené boli aj nepriaznivé hepatotoxické (pečeňová toxicita) a nefrotoxické (obličková toxicita) účinky, ako aj žiadne orgánové alebo genetické zmeny (chromozomálne zmeny).

Od roku 2003 sa Biocol testuje na protinádorové účinky, ako aj na účinky obsiahnutých bioaktívnych látok na organizmus. Testovanie sa uskutočnilo proti rakovine hrubého čreva, rakovine prsníka, melanómu, leukémii a Lewisovej rakovine pľúc. Tieto štúdie ukázali, že účinná látka Biocol preukázateľne spomaľuje rast rakoviny a čiastočne zvyšuje počet bielych krviniek zapojených do imunitných reakcií. Najlepšie výsledky sa dosiahli najmä pri rakovine hrubého čreva a prsníka, kde účinná látka Biocol štatisticky významne predĺžila život pokusných zvierat (pozri predklinické štúdie RCD).

V roku 2005 bol Biocol schválený Ministerstvom zdravotníctva Českej republiky ako výživový doplnok v prípravku s obchodným názvom Gesavit®, podporný liek na liečbu rakoviny tráviaceho traktu (rakovina hrubého čreva). V priebehu nasledujúcich rokov si vďaka výborným výsledkom v podpornej liečbe a schopnosti posilňovať imunitu získal veľmi dobré postavenie nielen na českom trhu, ale aj na zahraničných trhoch. Od roku 2009 sa Gesavit® testuje aj pri gynekologických malignitách (v Plzni, Přerove a Vsetíne).

V roku 2016 prevzala spoločnosť BIOCOL PHARMA a.s. projekt uvedenia lieku Penoxal na trh.

Zároveň spoločnosť BIOCOL PHARMA a.s. odkúpila ochrannú známku Gesavit®, ukončila predaj výrobku s týmto názvom a nahradila ho novým výživovým doplnkom pod značkou Penoxal.