Odborná informácia o doplnku stravy Penoxal

Penoxal je zaregistrovaný doplněk stravy, jehož hlavní složkou je patentovaná účinná látka Biocol. Látka Biocol je přírodního původu a získává se náročným biotechnologickým procesem s následnou standardizací za dodržení těch nejpřísnějších hygienických a technologických pravidel [1].

Původcem této látky je mikroorganismus talaromyces purpurogenus, izolovaný kmen mikroskopické houby, která pozoruhodně působí na lidský organismus[2]. Talaromyces purpurogenus kmen produkuje – exogenní pigment. Jedná se o pigment přírodního původu a dá se zařadit k jiným přírodním pigmentům  obsaženým v různých houbách, jako jsou například ankaflavin (druh hub Monascus), lykopen (houba Blakeslea trispora) nebo riboflavin (houba Ashbya gossypi)[3].

Talaromyces purpurogenus je druh vláknité houby . Poprvé byl popsán roku 1915[4].

Je použitelný jako doplněk stravy s profylaktickým účinkem vůči nádorům, zejména colon CT26, karcinom mléčné žlázy 4T1, Lewisův plicní karcinom, leukémie L1210 a lidský karcinom colon [5].

Vzhledem k popsanému působení Biocol pomáhá lépe snášet radioterapii a chemoterapii[6].

Je vhodnější jako doplněk celkové léčby u rakoviny v časnějším stádiu onemocnění [7].
Látka Biocol může být užívána preventivně i jako doplněk stravy u onkologických pacientů.

Posílení imunitního systému probíhá hned dvěma mechanismy působení. První z nich je blokace oxidačních procesů a normalizace řízeného procesu usmrcením nemocných a poškozených buněk, apoptózy. Pokud apoptóza není dostatečná, může se stát jedním z iniciačních faktorů vzniku rakoviny.

Druhý mechanismus spočívá v pozitivním ovlivnění činnosti T a B-lymfocytů. B-lymfocyty rozeznávají cizí látky a vytvářejí proti nim specifické protilátky, kdežto T- lymfocyty pohlcují cizí, poškozené, virem napadené nebo rakovinné buňky. Biocol působí na dvě podskupiny T-lymfocytů označené jako CD4+ a CD8+. CD4+ lymfocyty pomáhají ostatním lymfocytům pohlcováním poškozených buněk a tvorbou protilátek proti nim. Jsou také označovány jako tzv. helpery. CD8+ lymfocyty, tzv. cytotoxické buňky se podílejí na usmrcení a likvidaci nakažených nebo nemocných buněk. Mohou donutit poškozenou buňku k apoptóze nebo ji vlastními mechanismy zlikvidovat. Během apoptózy dochází k rozpadu buňky na malé části a pohlcení fagocytózou, nedochází tak ke vzniku nekrózy a následnému zánětu, jak je tomu při nesprávné smrti buňky. Toto působení přispělo k tomu, že je doporučeno jeho užívání u onkologických pacientů ( Mapari, 2005 [8]), jak uvádí v knize Advances in fungal biotechnology Mahendra Rai [9]

Látka Biocol ovšem pozitivně působí i v případě žaludečních nemocí – snižuje nadměrnou aciditu v žaludku, podporuje zdravý růst střevní mikroflóry a úpravou stolice pomáhá při průjmu či zácpě. Využití nalézá i v oboru gynekologie. Zde působí proti nežádoucím mikroorganismům (u vaginálních mykóz) a proti HPV virům (původcům prekancerózních změn na děložním čípku a kondylomat). Přípravek Penoxal kromě Biocolu obsahuje ještě další dvě složky. Je to vitamin C a beta-glukan. Vitamin C (kyselina askorbová) posiluje nespecifickou imunitu stimulací lymfocytů a podílí se na zmírňování oxidativního stresu. Posiluje imunitní systém dvěma základními cestami. Zajišťuje normální funkci B- a T-lymfocytů i normální tvorbu antimikrobiálních molekul během respiračního vzplanutí fagocytů. Spotřeba se zvyšuje v průběhu infekce nebo zánětlivé reakce [10].

Beta-1,3/1,6-D-glukan patří mezi β-glukany, což jsou polysacharidy s dlouhým řetězcem, kde jedinou strukturální jednotkou je glukosa. Glukosa je v řetězci vázaná vazbami v pozicích 1,3 a 1,6. Nejaktivnější formou β-1,3-D-glukanů jsou ty, které obsahují postranní řetězce v pozicích 1,6 a rozvětvují se z dalšího β-1,3-glukanového hlavního řetězce. Společně s xyloglykany a heteroxylany patří do hemicelulóz. Hemicelulóza je společný název pro strukturní necelulosové polysacharidy buněčných stěn rostlin, které vyplňují prostory mezi celulosovými vlákny [11].

Zekovic uvádí [12], že β-glukany mají bioaktivní a léčivé účinky, jakými jsou imunomodulační, imunostimulační, protizánětlivé, antimikrobiální, protinádorové, protifibrotické, antidiabetické, hepatoprotektivní působení, snižují cholesterol a snižují glykémii[13].

Jako přídavnou látku (plnidlo) obsahuje Penoxal maltodextrin, který se oproti glukóze pomaleji vstřebává a nezvyšuje prudce hladinu cukru, takže je vhodný i pro diabetiky. Tato látka umožňuje užívání Penoxalu i diabetikům. Jako zdroj maltodextrinu je použit přirozeně bezlepkový kukuřičný škrob, takže přípravek mohou užívat i osoby trpící celiakií. Přípravek je velmi dobře snášen, může být užíván dlouhodobě, nevytváří se na něj závislost. Nebyly u něj zjištěny žádné vedlejší účinky – výjimečně může dojít k průjmu, kdy je třeba snížit dávkování (vyloučíme-li přecitlivělost na některou ze složek přípravku). Doposud nebyla zaznamenána interakce mezi Penoxalem a léky či jinými doplňky stravy.

Přípravek lze doporučit jako doplněk stravy u léčby onkologických onemocnění (může být užíván i během chemoterapie a radioterapie) a u prekancerózních stavů. Uplatnění nachází i v prevenci onkologických onemocnění a recidivy nádorového onemocnění.

V oblasti gastroenterologie ho lze využít jako doplněk stravy u žaludečních a duodenálních vředů, Crohnovy nemoci, celiakie, ulcerózní kolitidy, divertikulitidy či polypů v tlustém střevě. Gynekologové ho mohou doporučit pacientkám u vaginálních mykóz, kondylomat, endometriózy, opakovaných zánětech prsu a dalších diagnóz. Obecně lze Penoxal doporučit k posílení imunity u bakteriálních a virových infekcí a rovněž zánětlivých procesů.

Je třeba upozornit, že doplněk stravy Penoxal není určen pro děti do 3 let věku, těhotné a kojící ženy.

Na závěr ještě pro celkový přehled je třeba uvést, že látka Biocol byla na českém trhu nejprve od roku 1996 obsažená v přípravku BIOCOL, následně v roce 2007 přípravek Gesavit. Během tohoto období se prodával pod různými obchodními značkami (GESAVIT, INHIBOL, BIOCOL, PENOXAL). Všechny uvedené produkty byly vyráběny podle licencované technologie biotechnologické výroby mikroskopické houby Talaromyces purpurogenus. Doplněk stravy GESAVIT byl velmi dobře znám odborné veřejnosti především v oblasti onkologie, gynekologie a gastroenterologie a byl hodně a úspěšně využíván pacienty s velmi dobrými výsledky. Prodej produktu GESAVIT byl v dubnu 2015 ukončen a byl nahrazen novým produktem pod označením PENOXAL.

Poznámky:

1 https://sk.penoxal.com/o-penoxale/

2SARDARYAN, Eduard. Strain of the microorganism 
Patent No 6,340,586, 2002.

3 DUFOSSÉ, Laurent. Microbial production of food grade pigments. Food technology and Biotechnology, 2006, 44.3: 313-32

4 KRUNCLOVÁ, Tereza, Výzkum Struktury β-N-Acetylhexosaminidasy z , Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2012, s. 29 – 30

5  způsob výroby červeného barviva

(Praha Úřad průmyslového vlastnictví 2011. Číslo přihlášky: 2009-795  Datum podání přihlášky: 20091127. Datum zveřejnění přihlášky: 20110907) viz:

6STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE, RADIOTERAPIE A CHEMORADIOTERAPIE

V KOMBINACI S PREPARÁTEM PENOXAL, Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Ministerstva zdravotnictví Republiky Arménie, Jerevan 2009 – 2010 (Národné onkologické centrum – Arménia – Štúdia )

7studie provedená v onkologickém oddělení nemocnice Vsetín, pod vedením MUDr. Zdeněk Janáčka (Onkologické oddelenie nemocnica Vsetín – štúdia).

8MAPARI, Sameer AS, et al. Exploring fungal biodiversity for the production of water-soluble pigments as potential natural food colorants. Current Opinion in Biotechnology, 2005, 16.2: 231-238

9Cit. “ It is also said to confer anticancer effects when used a food suplement. Viz RAI, Mahendra. Advances in fungal biotechnology. IK International Pvt Ltd, 2009, s. 216

10VEGH, V.; VEGH, T. Přehled doplňkové imunomodulace v pediatrii.Pediatrická prax, 2009, 10: 28-31

11SMETANOVÁ Kateřina, Beta-glukany, Masarykova univerzita Brno 2007, str. 12

12ZEKOVIĆ, Djordje B., et al. Natural and modified (1→ 3)-β-D-glucans in health promotion and disease alleviation. Critical reviews in biotechnology, 2005, s. 205-230

13SMETANOVÁ Kateřina, Beta-glukany, Masarykova univerzita Brno 2007, str. 20

14TAKAHASHI, J. A.; CARVALHO, S. A. Nutritional potential of biomass and metabolites from filamentous fungi. Current Research Technology and Education Topics in Applied Microbiology and Microbial Biotechnology, Formatex, Badajoz, 2010, s. 1129

Další zdroje:

Penoxal – doplněk stravy – kompendium o výrobku

GALAMBOŠOVÁ Anna, Změna správným směrem

POUČKOVÁ Pavla a kolektiv, Vliv preparátu Biocol na růst lidského karcinomu colon (Linie HCT 116) u NU/NU myší, RCD s.r.o, zadavatel ASCOLOR – BIOTEC,s.r.o., Dobřichovice, 2005