Rádioterapia (ožarovanie) – protónová liečba ochorení

Rádioterapia (ožarovanie) – protónová liečba ochorení

Rádioterapia, čiže ožarovanie patrí k základným metódam onkologickej liečby, ktorá sa využíva až u 60% všetkých rakovinových ochorení. Oproti chemoterapii, pod ktorou si väčšina ľudí predstaví “liečbu chemickými jedmi”, nevzbudzuje toľko strachu. K ľudskému organizmu je šetrnejšia a podľa štatistík (v závislosti na druhu nádoru) i účinnejšia – v takmer 30% prípadov je rádioterapia ako samostatná metóda liečby schopná nádor zničiť. Častejšie však býva doplnená chemoterapiou (z dôvodu likvidácie prípadných metastáz) a vykonáva sa aj pred a po chirurgickom odstránení nádoru.

Rádioterapia je založená na opakovanom ožarovaní nádorov citlivých voči ionizačnému žiareniu, najčastejšie sa uplatňuje u karcinómu prostaty, prsníka, kolorektálneho karcinómu či metastázach do lymfatických uzlín a kostí. Pri ožarovaní sa používajú zväzky urýchlených elektrónov či fotónov, ktoré sú veľmi presne zamerané a v nádorových bunkách spôsobujú nezvratné zmeny, ktoré vedú k smrti nádoru. Bohužiaľ žiarenie zasahuje a poškodzuje aj zdravé bunky citlivé k žiareniu, čím môžu negatívne ovplyvniť ich funkciu (bunky mozgu, miechy, pľúc). V priebehu prestupu tkanivami rádiopaprsky strácajú svoju energiu a do samotného nádoru dorazí teda iba časť vyslaného žiarenia.

V súčasnosti sa testujú nové možnosti, ktoré by škodlivosť ožiarenia pre rakovinové bunky ešte zvýšili – do glukózy, ktorá je najdôležitejšou potravou rakovinových buniek, vpraviť častice zlata, ktoré by zvýšili citlivosť nádoru k ožiareniu. V tzv. komplementárnej (doplňujúcej) liečbe bolo zistené zvýšenie účinnosti ožarovania pri užívaní kurkumínu, melatonínu i ďalších látok. Princíp ich pôsobenia na zvýšenie účinkov radiácie sa doteraz skúma.

Rádioterapia sa vykonáva 2 spôsobmi:

  • Telerádioterapia (fotónová terapia) je častejšie využívanou metódou, ktorá nádor ožaruje zvonku cez kožu. 
  • Pri afterloading zdroj žiarenia smeruje priamo do nádoru, do ktorého tkaniva bol aplikovaný rádioizotop, čím sa zvyšuje miera radiácie a viac sa šetria okolité tkanivá. Táto metóda je menej častá, má limitované použitie a využíva sa predovšetkým pri liečbe dutých orgánov, napr. maternice, popr. u neoperovateľných nádorov.

Novinkou v liečbe rakoviny za pomoci ožarovania je protónová terapia, ktorá dosahuje nielen vyššiu účinnosť, ale predovšetkým so sebou prináša menšie poškodenie zdravých tkanív. Využíva fyzikálne vlastnosti protónov a ich väčšiu razanciu pri priepustnosti tkanivami (vyše 200 MeV = mega-elektrón volt). Oproti štandardnej rádioterapii sa odlišuje možnosťou meniť smer a sklon žiarenia, čím je možné ochrániť orgány blízko nádoru. Ožarovanie pomocou protónov vďaka menšiemu poškodeniu zdravých tkanív, možnosťou eliminácie ožiarenia okolitých orgánov a väčšiemu množstvu žiarenia absorbovaného nádorom (až 80% energie) znižuje riziko prípadných komplikácií, urýchľuje rekonvalescenciu a tým zvyšuje kvalitu života. V súčasnosti je protónová liečba už hradená väčšinou zdravotných poisťovní.

Ako Penoxal pomáha pri liečbe rakoviny?

Silný imunitný systém si dokáže poradiť s rakovinovými bunkami a zničiť ich, ale niekedy potrebuje pomoc. PENOXAL stimuluje imunitný systém a pomáha optimalizovať jeho činnosť, ktorá je dostatočne účinná v boji proti rakovinovým bunkám. Prípravok sa môže používať aj počas rádioterapie a chemoterapie, kedy pomáha tolerovať niektoré vedľajšie účinky liečby. Zlepšuje tiež funkciu tráviaceho traktu, pečene, obličiek a ďalších orgánov, ktoré sú počas liečby rakoviny veľmi zaťažované, čím prispieva k správnemu fungovaniu organizmu a celkovej pohode. Je preto vhodným doplnkom pri celkovej liečbe onkologického ochorenia, čo potvrdzujú vo svojich vyjadreniach o Penoxale aj doktorka Mudr.Anna Galambošová, lekárnik PharmDr. Tomáš Arndt a ďalší lekári. Viac o skúsenostiach užívateľov Penoxalu si môžete prečítať TU.

Povedzte nám svoj príbeh

Pomôžete tak ostatným a my Vás odmeníme.

Viac informácií