Rakovina kože (melanómy kože)

Rakovina kože

(melanómy kože) – C43, C44

Podľa štatistík sa výskyt rakoviny kože, predovšetkým melanómu, za posledných 30 rokov zvýšil až štvornásobneRakovina kože tvorí celú štvrtinu všetkých prípadov nádorových ochorení. V USA bola väčšina prípadov rakoviny kože zaznamenaná u mladých žien. Tento fakt môže byť dôsledkom stále väčšej obľuby relaxácie pod slnkom, prípadne prehnaným opaľovaním v soláriách.

O ochorení rakoviny kože

Rakovina kože zahŕňa mnoho druhov kožných nádorov. Niektoré sú nezhubné (benígne) a predstavujú skôr kozmetický problém. Medzi najbežnejšie zhubné typy rakoviny kože potom radíme predovšetkým nádory vrchnej vrstvy kože, teda pokožky – bazalióm, spinaliom a najnebezpečnejšie a najznámejšie – melanóm.

Bazalióm poškodzuje prevažne miesto, kde vzniká, aj jeho okolie, spinaliom však už vytvára metastázy aj vo vzdialených orgánoch, preto je jeho skoré zachytenie príznakov veľmi dôležité. Typickým príznakom pre melanóm je spočiatku nenápadná škvrna, ktorá môže vzniknúť ako na čistú kožu, tak na podklade materského znamienka či pigmentovej škvrny, vo veľkej miere metastázuje nielen na ďalšie miesta kože, ale aj do lymfatických uzlín, mozgu, pľúc či pečene.

Príčiny ochorenia

Odborníci nárast počtu rakovinových ochorení kože prisudzujú nielen rozvoju cestovného ruchu a lepšej ekonomickej situácii, ktorá umožňuje cestovanie za slnkom, ale aj pretrvávajúcemu trendu opálenej kože, ktorý veľa ľudí “núti” k nadmernému a nechránenému vystavovaniu sa slnečným lúčom alebo návštevám solárií. S istotou možno teda povedať, že za vznik rakoviny kože môžu predovšetkým slnečné lúče, najmä tzv. UVB žiarenie, ktoré poškodzuje DNA kožných buniek a spôsobuje ich nekontrolovateľné množenie a delenie. Veľmi rizikové je slnenie u ľudí so svetlou a citlivou kožou, či s veľkým počtom pigmentových znamienok, ďalej je vysoké riziko u osôb, ktoré sa často na slnku spálili, najmä v období do 18 roku, keď je koža najcitlivejšia. Ďalším faktorom je rodinná predispozícia a až 10x vyššia je pravdepodobnosť ochorenia u ľudí, ktorí už rakovinu kože prekonali. Odborníci nevylučujú ani podiel oslabeného imunitného systému na vznik ochorenia.

Príznaky nádorového ochorenia

Medzi najbežnejšie príznaky, ktoré môžu upozorniť na rakovinové rozšírenie, patria zmeny farby (tmavnutie), tvaru (neostrý okraj, asymetria, hrboľatý povrch) či veľkosti pigmentového znamienka. Náhle objavenie škvrny, popr. jej krvácanie by malo ihneď viesť k návšteve kožného lekára.

Prevencia kožných nádorov

Melanómy aj iné kožné nádory môžu byť veľmi nebezpečné, preto je dôležité zmenu na koži alebo akékoľvek ďalšie príznaky nepodceňovať. Práve vďaka jej viditeľným príznakom je ľahšie odhaliť rakovinu včas a zahájiť liečbu. Najlepšou obranou je však prevencia. Je dôležité chrániť sa pred pôsobením slnečného žiarenia vhodným odevom alebo prípravkami s ochranným UV faktorom a ich vhodnou aplikáciou (včasná a dostatočná vrstva, obnovovanie vrstvy po 2-3 hodinách, výber dostatočné sily UV faktora). Malé deti je v každom prípade lepšie slnečným lúčom nevystavovať vôbec. V čase medzi 11. a 15. hodinou je vhodné sa slnečným lúčom vyhýbať úplne, pretože v túto dobu je vplyv UVB žiarenia na atmosférou najmenej filtrovaný.

Vplyv imunitného systému na rakovinu kože

Koža je orgán, ktorý je denne vystavovaný veľkému náporu nepriaznivých vplyvov, či už ide o aviváže z oblečenia, vône, kozmetické krémy alebo aj slnečné lúče. Hoci si to ľudia neuvedomujú, pokožku je nutné chrániť rovnako tak ako vnútorné prostredie tela. Imunitný systém je prvý činiteľ, ktorý kožu bráni pred ochorením. Môže sa zdať, že posilnenie imunity je záležitosťou len pre vnútorné orgány, opak je pravdou, silný imunitný systém bojuje aj s možným vznikom kožných škvŕn alebo znamienok. Pri dostatočne odolnej imunite potom býva výskyt kožnej anomálie iba kozmetickú vadou alebo prejavom detoxikácie. Ak je prevencia predsa len podcenená a dôjde k ochoreniu rakovinou kože, posilnenie imunitného systému je zásadné pre úspešný výsledok liečby.