Rakovina obličiek (renálny karcinóm obličiek)

Rakovina obličiek

(renálny karcinóm obličiek) – C64, C65

Nádorov obličiek za posledných 25 rokov pribudlo takmer štvornásobne. Čo je príčinou tohto obrovského nárastu, je však doteraz záhadou. Rakovina obličiek patrí k tretiemu najčastejšiemu uroonkologickému ochoreniu. Až v 85% sa jedná o tzv. Grawitzův karcinóm, adenokarcinóm zo svetlých buniek, ktorý je bohato cievne zásobený, čo môže viesť k rýchlemu vzniku metastáz. Známe sú však aj prípady, keď sa metastázy objavili až po 10 rokoch. Adenokarcinóm najčastejšie metastázuje do kostí, pľúc a centrálneho nervového systému.

Príčiny ochorenia obličiek

Rakovina obličiek je dvakrát častejšia u mužov, najčastejšie sa objavuje medzi 40. a 60. rokom života. Rizikovou skupinou pre vznik rakovinového ochorenia obličiek sú pacienti s chronickým zlyhaním obličiek alebo osoby dlhodobo užívajúce lieky, najčastejšie lieky na bolesť. Určité riziko nesie práca s azbestom, či ropnými produktmi. Svoj vplyv má aj fajčenie (1,5-2,5x vyššie riziko), obezita a strava s nadbytkom bielkovín. Vysoký nárast rakoviny obličiek môže súvisieť aj s kvalitou a preferovanou úpravou potravín. Rolu hrá tiež dedičnosť.

Príznaky karcinómu obličky

Problém nádorového ochorenia obličiek býva v tom, že sa na neho často prichádza v neskorej fáze, až keď metastázuje. V skorých štádiách nespôsobuje žiadne problémy, jeho rast však obličku deformuje, objavuje sa krv v moči (hematúria) a tupé bolesti v oblasti obličiek. Častým príznakom je náhly úbytok na váhe, nechutenstvo, chudokrvnosť a s ňou súvisiace zvýšená únava, v rozboroch krvi potom nápadne znížené množstvo vápnika v krvi. Zvýšené riziko zlomenín aj pri zdanlivo nevinnom pohybe potom hrozí pri metastázach do kostí. V prípade tejto expanzie sa dĺžka prežitia pohybuje okolo 1 roka. Spomínané príznaky by ste nikdy nemali ignorovať.

Prevencia rakoviny obličiek

Kvôli dôležitosti včasného zachytenia, kedy je nádor dobre liečiteľný, čo je však sťažené absenciou príznakov, usiluje nefrologická spoločnosť o preventívne screeningové vyšetrenia. Počiatočné štádiá dokáže zachytiť vyšetrenie moču a filtračné funkcie obličiek, popr. aj ultrazvuk brucha, predovšetkým v rizikovom veku nad 50 rokov. Preventívny vplyv má zdravá životospráva, dostatočný pitný režim, obmedzenie fajčenia, silný imunitný systém a užívanie liekov.

Vplyv imunitného systému na rakovinu obličiek

Silný imunitný systém má významnú protinádorovú aktivitu. Cielené posilnenie imunity je mnohokrát prehliadanou prevenciou rakoviny, čiže aj rakoviny obličiek. Posilnenie imunity má pozitívny dopad aj v priebehu liečby, kedy je nutné obnoviť funkciu organizmu, ktorý v dôsledku choroby zlyháva rovnako ako postihnuté obličky. Silná imunita potom môže zabrániť hrozbe metastáz, ktoré sa môžu prejaviť aj po viac ako desiatich rokoch.