Rakovina pľúc a priedušiek (karcinóm pľúc)

Rakovina pľúc a priedušiek

(karcinóm pľúc) – C33, C34

Dlhoročná obľuba tabaku si vyberá svoju daň. Chorých s karcinómom pľúc či priedušiek tvoria z 90% fajčiari. Tabak však nie je jedinou príčinou vzniku nádorového ochorenia pľúc. Podľa štatistík sú muži ohrození rakovinou pľúc až trojnásobne, počty chorých žien sa však stále zvyšujú. V USA dokonca odhadujú, že ženy umierajú na rakovinu pľúc oveľa častejšie ako na rakovinu vaječníkov, maternice a prsníka dohromady. Z celkového počtu 7 miliónov ľudí, ktorí ročne vo svete umierajú na nádorové ochorenia, tvoria 1,3 milióny chorých na rakovinu pľúc.

O ochorení rakoviny pľúc

Najčastejšími typmi rakoviny pľúc a priedušiek je až v 80% prípadov tzv. nemalobunkový karcinóm, ktorý rastie pomaly, preto sa v prvej fáze liečby volia najčastejšie chirurgické riešenie. Ostatné spôsoby liečby (chemoterapia a rádioterapia) nie sú v prípade tohto druhu karcinómu tak účinné. 20% rakovinového ochorenia pľúc a priedušiek potom zaberá tzv. malobunkový karcinóm, ktorý veľmi rýchlo rastie a čoskoro sa šíri do ďalších tkanív (metastázuje), jeho liečba spravidla spočíva v podávaní cytostatík (chemoterapia) a ožarovania, na ktoré dobre reaguje.

Príčiny vzniku

Priamu súvislosť so vznikom rakoviny pľúc má bezpochyby dlhoročné fajčenie, a to aj pasívne, ako preukázali mnohé výskumy. Pravdepodobnosť vzniku rakoviny pľúc je u fajčiarov až 13x vyššia, z dlhodobých fajčiarov toto ochorenie postihne až 25% osôb. Vplyv dedičnosti je stále predmetom skúmania, u niektorých osôb s rodinnou záťažou sa však rakovina pľúc prejaviť nemusí, záleží na ďalších aspektoch, medzi ktoré patrí napríklad aj odolnosť imunitného systému. Takisto znečistené ovzdušie (výfukovými plynmi, azbestom, uránom) v určitých oblastiach nesie svoj podiel viny, rovnako ako ionizujúce žiarenie a radón unikajúci z pôdy či nevhodne použitého stavebného materiálu. Bohužiaľ príznaky rakoviny pľúc sú často nenápadné a podľa štatistík až 60 percent nádorov je diagnostikovaných v neskorom štádiu, teda v zle liečiteľnom alebo až neliečiteľnom štádiu.

Príznaky ochorenia

Počiatočné štádium ochorenia je často bezpríznakové, spravidla sa na rakovinu pľúc príde až v neskoršej fázy, keď choroba spôsobuje rad nešpecifických problémov, ako je kašeľ (odlišný od bežného kašľa fajčiara), chrapot, zvýšená únava, strata chuti do jedla a chudnutie. Varovnými príznakmi sú potom teploty, ťažkosti pri prehĺtaní, neustávajúce kašeľ spojený s vykašliavaním krvi a bolesťou na hrudi, ktorá môže prestupovať smerom do chrbta. Rovnako u rakoviny pľúc môže byť príznakom zápal priedušiek.

Prognóza tohto ochorenia nebýva priaznivá, kvôli neskorému objavenie sú často už prítomné metastázy do iných orgánov a liečba sa tak sústreďuje predovšetkým na zmiernenie ťažkostí a predĺženie života pacienta. Kvalitu života potom ovplyvňuje aj sila imunitného systému, ktorý dokáže potlačiť niektoré z príznakov a bojovať s procesom nádorového rozšírenia.

Prevencia rakoviny pľúc

Významným preventívnym opatrením pred rakovinou pľúc je nefajčenia a vyhýbanie sa zafajčeným priestorom a prostredím so znečisteným ovzduším. Základom by tiež malo byť včasné vyšetrenie a liečba pri akýchkoľvek dychových ťažkostiach (chrapot, neustávajúci kašeľ, dýchavičnosť). Blahodárne nielen pre pľúca, ale aj na psychiku pôsobí pohyb na čerstvom vzduchu, najlepšie na horách, v lese či pri mori. Riziko vzniku rakoviny pľúc znižuje tiež silný imunitný systém, ktorý prirodzene škodlivé bunky ničí.

Vplyv imunitného systému na rakovinu pľúc

Oslabený imunitný systém zvyšuje riziko onkologického ochorenia. Imunita je hlavným činiteľom v tele, ktorý prirodzene zamedzuje poškodeniu zdravého tkaniva, a tým predchádza nádorovému rozšíreniu. To isté platí u rakoviny pľúc, ku ktorej potom majú väčšiu náchylnosť napríklad fajčiari. Pokiaľ nie je znížená imunita riešená, dochádza k mutácii zdravých buniek a rozvoju rakoviny. Obrovský vplyv na funkciu imunitného systému má psychika. Ak je človek zasiahnutý prívalom negatívnych energií, nie je riešenie siahnuť po cigarete, ale je odporúčané chodiť do prírody, vyplaviť endorfíny a začať posilňovacie a očistné kúry.