MUDr. Věra Dolejšová

U svojich pacientov vždy testujem prípravok Penoxal, jeho indikáciu pomocou EAV – Portable, f. Embitron. Rovnaký test používam aj na určenie dennej dávky. Prípravok som doteraz použil u 15 pacientov:

8 pacientov s dg.Ca mamma, liečených chemoterapiou

Všetci pacienti užívali 2 tbl. denne, liečbu chemoterapiou zvládali dobre, pridávala som homeopatiká. Uvádzali výrazne menšiu únavu v porovnaní s ostatnými spolupacientmi, rýchlejšiu regeneráciu organizmu. Penoxal nemal vplyv na vypadávanie vlasov.

U 1 pacienta s dg. Ca generalizovaný, v.s. primotumor v hrubom čreve, neliečený klasicky

Pacient užíva Penoxal 4 tbl. denne spolu s betaglukánom, cíti sa dobre, nemá bolesti, onkomarkery sa po 3 mesiacoch mierne znížili.

2 pacienti s dg. Ca mamma, zatiaľ pred liečbou

Pacienti uvádzajú, že nemajú bolesti, cítia sa pokojnejšie, onkomarkery stabilizované – t. j. proces sa zastavil, spomalil.

2 pacienti s chronickým únavovým syndrómom, klasicky neliečení

Títo pacienti boli liečení kombináciou 2 tbl. Penoxalu 50 mg/deň, homeopatickej drenáže a homeopatie na ovplyvnenie psychiky.
Po pridaní Penoxalu uvádzajú rýchlejšie zotavenie organizmu po práci.

Na základe výsledkov vyšetrení bol 1 pacient s dg. Chronickou lymfocytárnou leukémiou, zatiaľ neliečený klasicky.

V tomto prípade došlo 1 mesiac po začatí liečby Penoxalom k zhoršeniu laboratórnych hodnôt leukocytov, subj. pacient bez ťažkostí. Ďalšie sledovanie bude o 2 mesiace.

Záver:

Podľa EAV testu je Penoxal vhodnejší pri degeneratívnom ochorení.

MUDr. Věra Dolejšová
Interná medicína
Dejvická 919/38
160 00 Praha-Bubeneč