Národné onkologické centrum – Arménia – Štúdia

ŠTANDARDNÁ CHEMOTERAPIA, RÁDIOTERAPIA A CHEMORÁDIOTERAPIA V KOMBINÁCII S PENOXALOM 50

Národné onkologické centrum V.A. Fanardjiana
Ministerstvo zdravotníctva Arménskej republiky, Jerevan

Štúdie sa zúčastnilo 115 pacientov v rôznych štádiách pokročilého nádorového ochorenia, ktorí podstúpili liečbu chemoterapiou a rádioterapiou.
Trvanie štúdie 2009 – 2010.

Riaditeľ Národného onkologického centra
Ministerstva zdravotníctva Arménskej republiky
Hlavný onkológ Ministerstva zdravotníctva Arménskej republiky

Člen korešpondent Národnej akadémie Arménskej republiky
prof. Hayro Mikhaylovich GalstyanDSc.

Výsledky klinických skúšok štandardnej chemoterapie v kombinácii s liekom PENOXAL 50

Na našich štúdiách sa zúčastnilo 11 pacientov: 4 pacienti s karcinómom prsníka v štádiu III B – IV, 4 pacienti s karcinómom pľúc v štádiu III, 2 pacienti s karcinómom pľúc v štádiu III a 2 pacienti s karcinómom pľúc v štádiu IV, 2 pacienti s karcinómom konečníka a 1 pacient s karcinómom hrubého čreva. Pacienti dostávali PENOXAL 3 až 5 kapsúl denne počas 60 dní počas obdobia liečby. Pred liečbou boli pacienti vyšetrení štandardným spôsobom. Pacienti boli tiež vyšetrení na T-bunkovú imunoreaktivitu pred a po začatí chemoterapie v kombinácii s liekom PENOXAL.

Počas chemoterapie liekom PENOXAL neboli pozorované žiadne príznaky toxicity, ako napríklad nevoľnosť a vracanie II. a III. stupňa. Počas liečby sa pozorovalo zlepšenie celkového stavu pacientov v podobe zlepšenia fyzickej kondície a chuti do jedla.

Podľa laboratórnych testov sa hladina leukocytov, neutrofilov a trombocytov neznížila vo všetkých 11 prípadoch. A kontrolovali sa aj hodnoty biochemických parametrov krvi – močovina, dusík, kreatinín, bilirubín, protrombínový čas, AST, ALT, Na+, K+, Cl-, Ca++ (celkový). V žiadnom prípade neboli zaznamenané náhle zmeny týchto ukazovateľov.

Pred liečbou sa na EKG dvoch pacientov zistili difúzne-dystrofické zmeny myokardu, jeden pacient mal difúznu kardiosklerózu, jeden pacient mal ischemickú chorobu srdca a jeden pacient mal aortokoronárny bypass (bypassovú operáciu). U pacientov s primárnou srdcovou patológiou aj u pacientov bez patológie neboli na základe údajov EKG zaznamenané žiadne klinické zmeny srdca.

Hodnoty imunoreaktivity T-buniek sa skúmali veľmi podrobne.

U 7 pacientov zostali tieto hodnoty počas liečby v normálnych medziach, v troch prípadoch sa zaznamenal mierny pokles relatívnych indexov T-bunkovej imunoreaktivity a v jednom prípade sa znížené hodnoty T-bunkovej imunoreaktivity počas liečby normalizovali.

Podľa subjektívnych výsledkov sa u všetkých pacientov prejavilo zlepšenie celkového stavu – fyzickej kondície, chuti, zníženie bolesti, zlepšenie spánku a menej ich trápila zápcha a hnačka.

Účinok liečby za 60 dní bol u všetkých pacientov hodnotený ako stabilizácia procesu. V žiadnom prípade nebola liečba v kombinácii s liekom PENOXAL prerušená. Zlepšila sa znášanlivosť chemoterapie, počas podávania lieku PENOXAL sa nepozorovali žiadne zjavné ťažkosti, hematologická toxicita sa prakticky nepozorovala, nevoľnosť a reverz II. až III. stupňa sa nezaznamenali. Veľký význam malo udržanie indexov imunoreaktivity T-buniek v normálnych medziach u väčšiny pacientov. Samotné podávanie lieku PENOXAL nebolo pre pacientov náročné.

Vedúci oddelenia chemoterapie
Prof. Ajrapetyan Lidia Georgievna DSc.

Výsledky klinických skúšok štandardnej rádioterapie a chemorádioterapie s liekom PENOXAL 50

Štúdií sa zúčastnilo 104 pacientok s rakovinou krčka maternice v III. štádiu pokročilého ochorenia. Pacientky dostávali PENOXAL 50 mg – 5 kapsúl denne počas 60 dní spolu s rádioterapiou. Pred začiatkom liečby boli pacientky vyšetrené štandardným spôsobom.

Všetkých 104 pacientok malo stredne závažné ochorenie s výraznou anémiou a intoxikáciou. Liečba prebiehala v niekoľkých etapách, pričom v prvej etape sa podávala vnútrožilová gamatoterapia a po odznení anémie sa podávala diaľková gamatoterapia. Po 3-týždňovej prestávke sa vykonala polychemoterapia, po ktorej bol stav pacientov hodnotený ako stabilný – uspokojivý.

Podľa laboratórnych testov vo všetkých 104 prípadoch neklesli hladiny leukocytov a trombocytov pod prípustnú úroveň. Kontrolovali sa aj hodnoty biochemických parametrov krvi – močovina, dusík, kreatinín, bilirubín, protrombínový čas, Na+, K+, Cl+, Ca++ (celkový). Ani v jednom prípade sa nezistili žiadne zmeny týchto ukazovateľov.

Podľa subjektívnych výsledkov bolo u všetkých pacientov pozorované zlepšenie celkového stavu – zlepšenie kondície, chuti do jedla, zníženie bolesti a zlepšenie spánku.

Ani v jednom prípade nebola liečba v kombinácii s liekom PENOXAL prerušená. Zlepšila sa znášanlivosť rádioterapie a neboli zaznamenané žiadne zjavné problémy s podávaním lieku PENOXAL – vracanie, nevoľnosť, rádiocystitída a rektitída.

V súčasnosti sú pacienti pod dohľadom. Podávanie lieku PENOXAL nespôsobilo žiadne ťažkosti. Účinnosť liečby v kombinácii s liekom PENOXAL bola zjavná po 3 týždňoch.

Primár oddelenia rádiológie a gynekológie
MUDr. Changeldyan Alina Gurgenovna, CSc.

Ako Penoxal pomáha pri liečbe rakoviny?

Silný imunitný systém si dokáže poradiť s rakovinovými bunkami a zničiť ich, ale niekedy potrebuje pomoc. PENOXAL stimuluje imunitný systém a pomáha optimalizovať jeho činnosť, ktorá je dostatočne účinná v boji proti rakovinovým bunkám. Prípravok sa môže používať aj počas rádioterapie a chemoterapie, kedy pomáha tolerovať niektoré vedľajšie účinky liečby. Zlepšuje tiež funkciu tráviaceho traktu, pečene, obličiek a ďalších orgánov, ktoré sú počas liečby rakoviny veľmi zaťažované, čím prispieva k správnemu fungovaniu organizmu a celkovej pohode. Je preto vhodným doplnkom pri celkovej liečbe onkologického ochorenia, čo potvrdzujú vo svojich vyjadreniach o Penoxale aj doktorka Mudr.Anna Galambošová, lekárnik PharmDr. Tomáš Arndt a ďalší lekári. Viac o skúsenostiach užívateľov Penoxalu si môžete prečítať TU.

Povedzte nám svoj príbeh

Pomôžete tak ostatným a my Vás odmeníme.

Viac informácií