Onkologické oddelenie nemocnica Vsetín – štúdia

Doterajšie skúsenosti s používaním GESAVIT 50 BG


Rozdelenie pacientov podľa diagnózy rakoviny:

Malígny melanóm

 2 x

Malígne ochorenie obličiek

 1 x

Zhubné ochorenie prsníka

12 x

Zhubné ochorenie hrubého čreva

 7 x

Zhubné ochorenie maternice

 1 x

Celkový počet pacientov v štúdiách: 23

Dávkovanie: 4 kapsuly denne (4 x 50 = 200 mg)

Počas liečby pacientky hodnotili svoje pocity a účinky lieku GESAVIT pozitívne. Počas 3-mesačnej medikácie neboli zaznamenané žiadne vedľajšie účinky a nevyskytli sa žiadne alergické reakcie. Pacienti sa počas užívania cítili v dobrej kondícii. U 8 pacientok s rakovinou prsníka bol GESAVIT podávaný počas chemoterapie a zjavne im pomohol zvládnuť liečbu bez väčších komplikácií, ktoré by mohli viesť k úprave podávanej chemoterapie.

Nežiaduce účinky počas používania lieku GESAVIT:

1.U jednej pacientky s diagnózou rakoviny prsníka podstupujúcej chemoterapiu sa počas užívania lieku GESAVIT 4 kapsuly denne objavili črevné ťažkosti vo forme hnačky. Po znížení dávky lieku GESAVIT na 2 kapsuly denne sa príznaky zlepšili.
2.U troch pacientok s pokročilým karcinómom prsníka došlo k progresii ochorenia; išlo o pacientky s vysoko rizikovým histologickým nálezom a generalizovaným ochorením.
Počas užívania lieku GESAVIT sa sledovali KO, CRP, funkčné testy pečene, močovina, kreatinín a príslušné nádorové markery. Možno konštatovať, že nedošlo k zhoršeniu laboratórnych hodnôt a subjektívne hodnotenie ukázalo zlepšenie kondície a celkového zdravotného stavu.

Záver:

Väčšina onkologických pacientov bola s uvedeným prípravkom spokojná a ich hodnotenie bolo pozitívne. Skupina pacientov nebola úplne homogénna, pretože dĺžka užívania prípravku nebola rovnaká a išlo o pacientov s rôznymi onkologickými diagnózami v rôznych štádiách ochorenia. Prípravok sa používal počas liečby rakoviny aj ako doplnok ku konvenčnej liečbe. Zatiaľ možno konštatovať, že je vhodnejší pre skoršie štádiá ochorenia a počas chemoterapie alebo rádioterapie. U pacientov s metastatickým ochorením je účinok krátkodobý. GESAVIT sa vždy používa spolu s odporúčanou onkologickou liečbou a u pacientov sa prejavuje jasné adaptačné obdobie na konvenčnú chemoterapiu a pomerne rýchle zotavenie. GESAVIT možno považovať za dôležitý podporný prostriedok pri onkologických ochoreniach, ktorý zvyšuje imunitu organizmu.

Prim. MUDr. Zdeněk Janáček
Onkologické oddelenie
Vsetínska nemocnica