Onkologické oddelenie nemocnica Vsetín – štúdia

Doterajšie skúsenosti s používaním GESAVIT 50 BG


Rozdelenie pacientov podľa diagnózy rakoviny:

Malígny melanóm

 2 x

Malígne ochorenie obličiek

 1 x

Zhubné ochorenie prsníka

12 x

Zhubné ochorenie hrubého čreva

 7 x

Zhubné ochorenie maternice

 1 x

Celkový počet pacientov v štúdiách: 23

Dávkovanie: 4 kapsuly denne (4 x 50 = 200 mg)

Počas liečby pacientky hodnotili svoje pocity a účinky lieku GESAVIT pozitívne. Počas 3-mesačnej medikácie neboli zaznamenané žiadne vedľajšie účinky a nevyskytli sa žiadne alergické reakcie. Pacienti sa počas užívania cítili v dobrej kondícii. U 8 pacientok s rakovinou prsníka bol GESAVIT podávaný počas chemoterapie a zjavne im pomohol zvládnuť liečbu bez väčších komplikácií, ktoré by mohli viesť k úprave podávanej chemoterapie.

Nežiaduce účinky počas používania lieku GESAVIT:

1.U jednej pacientky s diagnózou rakoviny prsníka podstupujúcej chemoterapiu sa počas užívania lieku GESAVIT 4 kapsuly denne objavili črevné ťažkosti vo forme hnačky. Po znížení dávky lieku GESAVIT na 2 kapsuly denne sa príznaky zlepšili.
2.U troch pacientok s pokročilým karcinómom prsníka došlo k progresii ochorenia; išlo o pacientky s vysoko rizikovým histologickým nálezom a generalizovaným ochorením.
Počas užívania lieku GESAVIT sa sledovali KO, CRP, funkčné testy pečene, močovina, kreatinín a príslušné nádorové markery. Možno konštatovať, že nedošlo k zhoršeniu laboratórnych hodnôt a subjektívne hodnotenie ukázalo zlepšenie kondície a celkového zdravotného stavu.

Záver:

Väčšina onkologických pacientov bola s uvedeným prípravkom spokojná a ich hodnotenie bolo pozitívne. Skupina pacientov nebola úplne homogénna, pretože dĺžka užívania prípravku nebola rovnaká a išlo o pacientov s rôznymi onkologickými diagnózami v rôznych štádiách ochorenia. Prípravok sa používal počas liečby rakoviny aj ako doplnok ku konvenčnej liečbe. Zatiaľ možno konštatovať, že je vhodnejší pre skoršie štádiá ochorenia a počas chemoterapie alebo rádioterapie. U pacientov s metastatickým ochorením je účinok krátkodobý. GESAVIT sa vždy používa spolu s odporúčanou onkologickou liečbou a u pacientov sa prejavuje jasné adaptačné obdobie na konvenčnú chemoterapiu a pomerne rýchle zotavenie. GESAVIT možno považovať za dôležitý podporný prostriedok pri onkologických ochoreniach, ktorý zvyšuje imunitu organizmu.

Prim. MUDr. Zdeněk Janáček
Onkologické oddelenie
Vsetínska nemocnica

Ako Penoxal pomáha pri liečbe rakoviny?

Silný imunitný systém si dokáže poradiť s rakovinovými bunkami a zničiť ich, ale niekedy potrebuje pomoc. PENOXAL stimuluje imunitný systém a pomáha optimalizovať jeho činnosť, ktorá je dostatočne účinná v boji proti rakovinovým bunkám. Prípravok sa môže používať aj počas rádioterapie a chemoterapie, kedy pomáha tolerovať niektoré vedľajšie účinky liečby. Zlepšuje tiež funkciu tráviaceho traktu, pečene, obličiek a ďalších orgánov, ktoré sú počas liečby rakoviny veľmi zaťažované, čím prispieva k správnemu fungovaniu organizmu a celkovej pohode. Je preto vhodným doplnkom pri celkovej liečbe onkologického ochorenia, čo potvrdzujú vo svojich vyjadreniach o Penoxale aj doktorka Mudr.Anna Galambošová, lekárnik PharmDr. Tomáš Arndt a ďalší lekári. Viac o skúsenostiach užívateľov Penoxalu si môžete prečítať TU.

Povedzte nám svoj príbeh

Pomôžete tak ostatným a my Vás odmeníme.

Viac informácií