Gastroenterologická ambulancia Čáslav – štúdia

Skúsenosti s podávaním lieku Penoxal 50
MUDr. Martin Novák

Gastroenterologická ambulancia MN Čáslav

Adresa: 286 01 Čáslav, Jeníkovská 348, tel. 327305243

Doba trvania štúdie:

6/2011-9/2011

Súbor pacientov:

Celkovo bolo sledovaných 5 pacientov s vredovou chorobou dvanástnika a predkolenia

Vekové rozpätie: 1:

45-75 rokov,

3 ženy, 2 muži.

Vstupné vyšetrenie:

gastroskopia s nálezom – 3x vred dvanástnika, lx vred pylorického kanála, lx vred antra

Následné vyšetrenie:

Gastroskopia s nálezom: 4x úplné zahojenie vredu, lx zmenšenie vredov pylorického kanála antrum Laboratórne vyšetrenie:

bolo vykonané u troch pacientov. Vyšetrenie bolo vykonané raz počas zavedenej liečby. Pri vykonaných vyšetreniach sa nepreukázalo zvýšenie funkčných testov pečene, obličiek ani zmeny v krvnom obraze.

Terapia: V priebehu liečby sa zistilo, že pacienti, ktorí sa nachádzali v stave, kedy sa im nedokázali vrátiť do tela, boli liečení:

Pacientom bola podávaná protinádorová liečba inhibítormi protónovej pumpy – IPP (Helicid, Lanzul Nolpaza) alebo antagonistami H2 receptorov (Quamatel). Bolo odporúčané obvyklé dávkovanie liekov.

Penoxal 50 bol odporúčaný v dávke 2×1 kapsula denne.

Dĺžka liečby liekom Penoxal 50 bola najmenej 3 týždne.

Nežiaduce účinky počas užívania lieku Penoxal 50:

Počas liečby sa u pacientov nevyskytli žiadne nežiaduce účinky, nebola zaznamenaná žiadna alergická reakcia. Pacienti boli počas obdobia užívania v dobrom stave. Nevyskytla sa žiadna koincidencia s infekčným ochorením.

Záver:

Podporná liečba liekom Penoxal 50 bola pacientmi hodnotená pozitívne. Účinok liečby bol určite spôsobený zavedenou základnou antisekrečnou liečbou. Počas podávania sa nevyskytli žiadne nežiaduce účinky. Súbor pacientov, na ktorých bol Penoxal 50 testovaný, je malý, ale výsledky podpornej liečby vredovej choroby žalúdka možno hodnotiť ako veľmi sľubné.

V Čáslavi 3.10.2011

Mudr. Martin Novák
Gastroenterologická ambulancia MN Čáslav

Aké sú spôsoby použitia doplnku stravy Penoxal pri črevných problémoch?

Okrem pozitívneho vplyvu na imunitný systém organizmu pomáha Penoxal správnemu fungovaniu tráviaceho traktu, čo sa tiež odráža v dobrom stave imunitného systému. Podporuje optimálny stav črevnej mikroflóry. Pozitívne ovplyvňuje pohyb čriev, čo sa dá využiť aj pri liečbe mnohých ochorení, pri ktorých je narušená črevná sliznica, a tým sa zvyšuje riziko vzniku závažnejších ochorení. Pozitívne účinky Penoxalu na trávenie sa prejavujú pocitom, že žalúdok a tráviaci systém sú v poriadku. Preto je vhodným doplnkom pri celkovej liečbe gastroenterologických ochorení, čo potvrdzuje aj doktorka Mudr.Anna Galambošová,lekárnik PharmDr. Tomáš Arndt a ďalší lekári vo svojich komentároch k Penoxalu. Viac o skúsenostiach užívateľov Penoxalu si môžete prečítať TU..

Povedzte nám svoj príbeh

Pomôžete tak ostatným a my Vás odmeníme.

Viac informácií