Všeobecná nemocnica Komárno

Prípravok Penoxal sme podávali 15 pacientom, ktorí preparát užívali počas podávania chemoterapie / resp. RAT-CHT / po dobu 2-3 mesiacov v dávke 50 mg 4 cps denne ako doplnok liečby.

4 pac. s gynekologickými malignítymi

2 pac. s nádorom prsníka

3 pac. s nádorom pl’úc

6 pac. s nádorom GIT-u / z toho lx pankreas, lx pažerák/

Pacienti preparát tolerovali velmi dobre, neboli pozorované vedlajšie účinky v súvislosti s jeho užíváním. Možno konstatovat’, že pacienti lepšie tolerovali aj samotnú chemoterapiu a mohli dostat’ plánované cykly bez odkladov a prerušenia liečby. Pozorovali sme u väčšiny objektivně zlepšenie celkového stavu.

Zhoršenie stavu bolo pozorované u pacienta s nádorom pakreasu a u pacientky s ovariálnym seróznym adenokarcinomom pri progresii základného ochorenia, nakolko ide o vysoko rizikové a agresivne ochorenia, ktoré boli primárné metastatické.

Podávanie preparátu Penoxal v kombinácii s odporučenou onkologickou liečbou možno považovat’ za významný podporný prostriedok liečby onkologických pacientov.

Súbor pacientov, ktorým bol preparát podávaný bol róznorodý a poměrně malý. Sledované časové obdobie bolo pomerne krátké. Výsledky sledovania sa však ukazujú ako velmi slubné a perspektivné.

Mudr. Rosinská 0lga
amb. klinickej onkologie,
Forife Vš. Nem. Komárno

27/7/2016

Ako Penoxal pomáha pri liečbe rakoviny?

Silný imunitný systém si dokáže poradiť s rakovinovými bunkami a zničiť ich, ale niekedy potrebuje pomoc. PENOXAL stimuluje imunitný systém a pomáha optimalizovať jeho činnosť, ktorá je dostatočne účinná v boji proti rakovinovým bunkám. Prípravok sa môže používať aj počas rádioterapie a chemoterapie, kedy pomáha tolerovať niektoré vedľajšie účinky liečby. Zlepšuje tiež funkciu tráviaceho traktu, pečene, obličiek a ďalších orgánov, ktoré sú počas liečby rakoviny veľmi zaťažované, čím prispieva k správnemu fungovaniu organizmu a celkovej pohode. Je preto vhodným doplnkom pri celkovej liečbe onkologického ochorenia, čo potvrdzujú vo svojich vyjadreniach o Penoxale aj doktorka Mudr.Anna Galambošová, lekárnik PharmDr. Tomáš Arndt a ďalší lekári. Viac o skúsenostiach užívateľov Penoxalu si môžete prečítať TU.

Povedzte nám svoj príbeh

Pomôžete tak ostatným a my Vás odmeníme.

Viac informácií