Liečba rakoviny a rakovina

Celosvetové štatistiky o rakovine každoročne stúpajú, ale v priemere každý rok ochorie na rakovinu približne 15 miliónov ľudí. Rakovinové bunky sú v ľudskom tele bežne prítomné bez akýchkoľvek príznakov, ale až kombinácia viacerých nežiaducich faktorov, ako je nezdravý životný štýl, toxíny v životnom prostredí alebo žiarenie, spôsobí, že sa vyvinú do nádoru.

Imunitný systém

Najdôležitejším faktorom v boji proti rakovine je imunitný systém, ktorého silu a odolnosť ovplyvňuje životný štýl. Ako v posledných rokoch upozornili niektorí vedci, liečba rakoviny rieši len problém – nádor, ale nerieši príčinu samotného ochorenia – oslabený imunitný systém. Preto je pri liečbe rakoviny dôležité myslieť na zmenu prístupu k vlastnému životnému štýlu a posilnenie imunity – prostredníctvom zdravej stravy, pravidelného a dostatočného pohybu. Vhodnou formou liečby sú aj detoxikačné metódy, ktoré z tela odstraňujú toxické ťažké kovy, plesne a iné nežiaduce škodlivé látky. Žijeme vo veľmi znečistenom prostredí, ktoré na nás vplýva, a potraviny napriek najlepšiemu výberu často neobsahujú všetko, čo potrebujeme. V neposlednom rade je dôležité zaujať zodpovedný a pozitívny postoj k životu a vlastnému zdraviu.

Žiadna bylina, liek alebo liečba

nedokáže poraziť rakovinu sama o sebe. Najdôležitejšou zložkou v boji proti rakovine, a to tou najsilnejšou a najprirodzenejšou, je vlastný obranný systém organizmu – imunita. Význam imunitného systému je v prípade rakoviny kľúčový. Zdravý imunitný systém si dokáže poradiť nielen s potenciálne nebezpečnými mikroorganizmami v našom prostredí, ale dokáže odraziť aj útoky cudzích alebo ohrozených buniek v našom tele. Pri správnom fungovaní by si dokázal poradiť aj s rakovinou, ale súčasný životný štýl a znečistené životné prostredie imunitný systém oslabujú a ten sa nedokáže dostatočne brániť. Ak imunitný systém rieši viacero problémov súčasne, rakovina môže uniknúť jeho pozornosti. V krátkom čase však nádor narastie a imunitný systém má len obmedzenú kapacitu na jeho zničenie, preto vždy zničí len jeho časť. Nádor má teda vždy šancu prežiť.

Ak imunitný systém nedokáže odolávať náporu negatívnych faktorov, ochorieme. Žiaľ, dnes mnohé choroby riešime chemicky v podobe liekov a spoliehame sa na to, že nás veľmi rýchlo postavia na nohy. Tým však robíme medvediu službu celému organizmu.

Rakovinové bunky

sú veľmi špecifické. Najčastejšie ich spôsobujú voľné radikály v kombinácii s karcinogénnymi vplyvmi zo stravy a vonkajšieho prostredia, ktoré môžu zmeniť DNA v zdravej bunke a spôsobiť jej mutáciu. Keď dôjde k tejto mutácii, v rakovinových bunkách sa vypne apoptóza (riadená bunková smrť), takže rakovinové bunky bez zásahu (lekársky riadenej liečby alebo podpory prirodzenej protinádorovej imunity) ďalej rastú a silnejú, čím sa organizmus vyčerpáva. Keďže rakovinové bunky vznikajú z buniek, ktoré sú telu prirodzené a známe, môžu byť pre vlastný imunitný systém tela dlho neviditeľné a často ho v počiatočných štádiách ochorenia využívajú vo svoj prospech. V boji proti rakovine je najdôležitejšia spolupráca všetkých buniek imunitného systému, pretože niektoré z nich reagujú len proti určitým nádorovým bunkám (so špecifickým antigénom na povrchu) a na ostatné nepôsobia, preto je vhodné podporovať správnu funkciu všetkých leukocytov. Pre biele krvinky bojujúce s rakovinovými bunkami je tento boj veľmi vyčerpávajúci, odumierajú v pomerne krátkom čase, a preto je na porážku rakoviny potrebný ich veľký počet.

Jednou z najdôležitejších skupín bielych krviniek, ktoré sa podieľajú na protinádorovej imunite, sú T-lymfocyty, konkrétne ich podtypy CD4+ a CD8+, pričom každá skupina vykonáva iné činnosti.

Bunky CD4+Th1 môžu upozorniť nádorovú bunku vyvolaním zápalu v jej okolí, čím stimulujú imunitný systém k reakcii. Úzko spolupracujú s makrofágmi, ďalšími dôležitými bunkami imunitného systému, ktoré vykonávajú fagocytózu (vychytávanie buniek). Makrofágy môžu regulovať zápal, pôsobiť cytotoxicky (zabíjať) a následne odstraňovať odumreté bunky. CD4+Th1 pôsobia v spolupráci s CD8+, čím vyvolávajú silnejší “poplach” ako pri samostatnom pôsobení a dokážu predĺžiť životnosť buniek CD8+.

Bunky CD4+Th2 reagujú proti cudzím látkam a sú hlavným pomocníkom B-lymfocytov, ktoré sa podieľajú na tzv. protilátkovej imunite (produkujú protilátky). Podľa počtu CD4+Th2 buniek možno určiť stupeň ochorenia – čím dlhšie ochorenie trvá, tým viac je CD4+Th2 buniek. Avšak na úkor CD4+Th1, ktorých aktivita (zvýraznenie nádoru) je prvoradá pre zásah proti rakovinovým bunkám. Bez nich vyprodukované protilátky nevedia, kde majú zasiahnuť.

CD8+ sú hlavným vykonávateľom apoptózy, prirodzeného a dôležitého procesu riadenej bunkovej smrti, ktorý slúži na odstránenie nepotrebných alebo poškodených buniek. Apoptóza môže prebiehať spontánne (zabraňuje tvorbe nadbytočných buniek, eliminuje staré bunky) alebo môže byť vyvolaná patologickým podnetom (napr. infikovaná bunka, chemoterapia). Pri apoptóze sa bunka rozpadne na malé časti a je pohltená fagocytózou, čím nespôsobí nekrózu (smrť) a následný zápal ako v prípade nesprávnej bunkovej smrti.

Imunitný systém nie je všemocný, ale jeho použitie v prípade ochorenia je najprirodzenejšou možnosťou. Bohužiaľ, štandardná liečba pomocou cytostatík (chemoterapia) alebo ožarovania (rádioterapia) výrazne oslabuje imunitné schopnosti organizmu (protiinfekčnú imunitu). Imunitný systém býva počas týchto liečebných postupov veľmi zaťažený. Chemoterapia a ožarovanie poškodzujú imunitný systém natoľko, že bez vonkajšej podpory – zdravej stravy a alternatívnych metód podpornej liečby – nie je schopný účinne bojovať nielen proti rakovine, ale ani proti akejkoľvek infekcii, ktorá napadne telo. Žiaľ, je len málo lekárov, ktorí túto potrebnú podporu sprostredkúvajú. Ak chcete bojovať s ochorením, pokračujte v štandardnej liečbe, ale ak chcete zvýšiť jej účinnosť a kvalitu života, začnite zároveň so zmenou prístupu k vlastnému životnému štýlu.

Ako Penoxal pomáha pri liečbe rakoviny?

Silný imunitný systém si dokáže poradiť s rakovinovými bunkami a zničiť ich, ale niekedy potrebuje pomoc. PENOXAL stimuluje imunitný systém a pomáha optimalizovať jeho činnosť, ktorá je dostatočne účinná v boji proti rakovinovým bunkám. Prípravok sa môže používať aj počas rádioterapie a chemoterapie, kedy pomáha tolerovať niektoré vedľajšie účinky liečby. Zlepšuje tiež funkciu tráviaceho traktu, pečene, obličiek a ďalších orgánov, ktoré sú počas liečby rakoviny veľmi zaťažované, čím prispieva k správnemu fungovaniu organizmu a celkovej pohode. Je preto vhodným doplnkom pri celkovej liečbe onkologického ochorenia, čo potvrdzujú vo svojich vyjadreniach o Penoxale aj doktorka Mudr.Anna Galambošová, lekárnik PharmDr. Tomáš Arndt a ďalší lekári. Viac o skúsenostiach užívateľov Penoxalu si môžete prečítať TU.

Povedzte nám svoj príbeh

Pomôžete tak ostatným a my Vás odmeníme.

Viac informácií