Gynekológia Přerov 1/2 – štúdia

Klinické monitorovanie účinnosti lieku Penoxal 50
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Přerov

Stredomoravská nemocničná a.s. – o.z. Nemocnica Přerov

Dvořáková 1800/75, 751 52 Přerov

Primárka oddelenia: MUDr.Jarmila Repovská

Koordinátorka testovania prípravku: MUDr. Mária Aldhabbahová

Trvanie testovania: 21. 4. 2011 – 31. 8. 2011

Cieľ: Testovanie účinnosti prípravku Penoxal 50 v klinickej praxi.

Cieľom bolo sledovať účinnosť Penoxalu 50 v dávke 3 kapsuly denne počas celkovo 60 dní u 10 pacientok s endometriózou

Počet sledovaných pacientok:

10 pacientok s peroperačným a histologickým
overenou diagnózou endometriózy

Rozdelenie podľa diagnóz:

N 90,8 endometrióza – 10 pacientok

D 25,9 myomatóza maternice – 4 pacientky

Sledované parametre:

chronická panvová bolesť
poruchy menštruačného cyklu
dyspareunia
subjektívne vnímaný diskomfort

Použité skratky:

0 bez zmeny

+ zlepšenie

-zhoršenie

LSK – laparoskopia
LAVH + BSO – laparoskopicky asistovaná vaginálna hysterektómia s bilaterálnou adnexektómiou

Všetky vybrané pacientky mali pred stanovením diagnózy aspoň 2 zo skúmaných parametrov.

Hodnotenie sa uskutočnilo po 1. mesiaci a v 3. mesiaci užívania lieku Penoxal 50

Výsledky :

Na sledovanie sme vybrali 10 pacientok s dominantným klinickým príznakom chronickej panvovej bolesti u 4 pacientok bol súčasne nález myomatóznej maternice.
U pacientok s myomatóznou maternicou bola indikovaná hysterektómia,u jednej pacientky bez myomatóznej maternice bola histologicky potvrdená adenomyóza, ale vzhľadom na jej vek a nález ovariálnej cysty bola indikovaná aj hysterektómia s obojstrannou adnexektómiou.
2pacientky vo fertilnom veku s postihnutím panvového peritonea a sakrouterinných väzov a vezikúl: pľúc boli odoslané do vyššieho centra , kde bola vykonaná resekčná operácia.
U ostatných pacientok sa peroperačne vykonala deštrukcia malých ložísk endometriózy koaguláciou. Mesiac po operácii sme pacientky pozvali na kontrolné gynekologické vyšetrenie.
Všetky sa zhojili, bez známok pooperačného infiltrátu.
Subjektívne sa takmer u všetkých zlepšil celkový stav.
V nasledujúcom mesiaci sa u pacientok so zachovanou maternicou prejavilo zníženie dysmenorey a celkové zlepšenie kondície.
U žiadnej z pacientok sme nezaznamenali alergickú reakciu alebo neznášanlivosť pri užívaní.
Pacientky hodnotili prípravok pozitívne.

Záver:

Penoxal 50 v dávke 3 kapsuly denne sa ukázal ako prospešný u pacientok s endometriózou a v pooperačnom období. Pacientky hodnotili najmä zmiernenie bolesti a zlepšenie celkového stavu.

Hoci pri záverečnom hodnotení prípravku všetky pacientky uvádzali zlepšenie svojho stavu a zmiernenie subjektívnych ťažkostí, treba poznamenať, že náš súbor je malý a obdobie sledovania príliš krátke na to, aby sme mohli objektívne zhodnotiť účinok Penoxalu 50 u pacientok s endometriózou.

Primárka oddelenia: MUDr.Jarmila Repovská

Koordinátorka: MUDr. Mária Aldhabbahová

Ako Penoxal pomáha pri liečbe rakoviny?

Silný imunitný systém si dokáže poradiť s rakovinovými bunkami a zničiť ich, ale niekedy potrebuje pomoc. PENOXAL stimuluje imunitný systém a pomáha optimalizovať jeho činnosť, ktorá je dostatočne účinná v boji proti rakovinovým bunkám. Prípravok sa môže používať aj počas rádioterapie a chemoterapie, kedy pomáha tolerovať niektoré vedľajšie účinky liečby. Zlepšuje tiež funkciu tráviaceho traktu, pečene, obličiek a ďalších orgánov, ktoré sú počas liečby rakoviny veľmi zaťažované, čím prispieva k správnemu fungovaniu organizmu a celkovej pohode. Je preto vhodným doplnkom pri celkovej liečbe onkologického ochorenia, čo potvrdzujú vo svojich vyjadreniach o Penoxale aj doktorka Mudr.Anna Galambošová, lekárnik PharmDr. Tomáš Arndt a ďalší lekári. Viac o skúsenostiach užívateľov Penoxalu si môžete prečítať TU.

Povedzte nám svoj príbeh

Pomôžete tak ostatným a my Vás odmeníme.

Viac informácií