Gynekológia Přerov 2/2 – štúdia

Klinické monitorovanie účinnosti lieku Penoxal 50

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Přerov

Stredomoravská nemocničná a.s. – o.z. Nemocnica Přerov

Dvořáková 1800/75, 751 52 Přerov

Vedúci oddelenia: MUDr.

Koordinátorka testovania prípravku: MUDr. Mária Aldhabbahová

Cieľ štúdie: Overiť účinnosť prípravku Penoxal 50 v klinickej praxi.

Cieľom bolo sledovať účinnosť Penoxalu 50 v dávke 4 kapsuly denne počas 60 dní u onkologických pacientov.

Trvanie testovania: 21. 4. 2011 – 31. 8. 2011

Počet sledovaných pacientov:

9 pacientov s onkologickou diagnózou

Rozdelenie podľa diagnózy:

C 56 rakovina vaječníkov 7 pacientok

C 54 zhubný nádor tela maternice 2 pacientky

Sledované parametre:

Nevoľnosť a vracanie
iné poruchy GIT (hnačka, zápcha, nevoľnosť, nadúvanie)
bolesť
neuropatia
celkový stav

Hodnotiace obdobie:

po 1. mesiaci užívania po 2 mesiacoch
Použité skratky:

0 bez zmeny

+ zlepšenie

– zhoršenie sledovaných parametrov

Výsledky:

Na sledovanie sme vybrali 9 pacientov s prebiehajúcou onkologickou liečbou. Sledovali sme subjektívne hodnotenie vo vybraných parametroch. Objektívne sledovanie (KO a onkomarkery) bolo pod kontrolou onkológa z dôvodu súbežnej onkologickej liečby.

Sledované parametre sa hodnotili po 1. mesiaci užívania a v 3. mesiaci.
Niektorí pacienti v čase spracovania výsledkov ešte užívali prípravok.

Z 9 skúmaných pacientov došlo u 4 k recidíve základného ochorenia.
U 3 pacientov s recidívou došlo k zvýšeniu onkomarkera CA 125, u jedného pacienta sa objavil nový ascites, u jedného pacienta sa objavili metastázy v slabinách, u jedného pacienta sa objavil nový lymfedém DK ,

Z dostupných informácií:

U 5 pacientov došlo k poklesu onkomarkera CA 125.

U 3 pacientov došlo k zvýšeniu CA 125

1 neznámy

Poznámka: toto hodnotenie nie je úplne platné vo vzťahu k lieku Penoxal, pretože títo pacienti súčasne podstupovali chemoterapiu

Počas sledovania neboli pozorované žiadne vedľajšie účinky ani nežiaduce reakcie a u žiadneho pacienta sa nevyskytla alergická reakcia. Všetci pacienti liek dobre znášali. Subjektívne hodnotenie prípravku pacientmi bolo veľmi pozitívne.

Z 9 pacientov iba 2 pacienti neuviedli žiadnu zmenu sledovaných parametrov. Ostatní pacienti hodnotili účinok prípravku pozitívne, najmä vo vzťahu k zníženiu gastrointestinálnych porúch – nevoľnosť a najmä vo vzťahu k neurologickým poruchám – pocit ťažkých nôh, “mravčenie bokov”, pocit pálenia kože.

Celkovo 7 z 9 skúmaných pacientov sa počas užívania Penoxalu 50 cítilo lepšie, cítili sa v lepšom celkovom stave a lepšie znášali prebiehajúcu chemoterapiu.

Záver :

Penoxal 50 ako doplnok stravy možno plne odporučiť, najmä pre pacientov s rakovinou. Prípravok je dobre znášaný a nemá žiadne vedľajšie účinky. Prispieva k zlepšeniu celkového stavu pacienta, čím umožňuje lepšiu toleranciu onkologickej liečby, zlepšuje celkovú kvalitu života onkologických pacientov.
B: Penoxal 50 3 kapsuly/deň

Primárka oddelenia: MUDr. Jarmila Repovská

Koordinovala testovanie výrobku: MUDr. Mária Aldhabbahová